Staande Mast route

Genom Amsterdam åker man i konvoj, bara nattetid, då det inte är så mycket trafik på gatorna. Eftersom vi var sent ute på säsongen var vi dem enda i ”konvojen”. Strax efter midnatt öppnade bron sig och vår nattfärd var startad. Bro efter bro öppnade sig när vi närmade oss och vi stressades på av hemlängtande slussvaktare. Förbi stora vackra lägenheter med gigantiska fönster ut mot kanalen. Lägenheterna förvandlades till fantastiska husbåtar, fulla med blomkrukor! Allt eftersom natten fortskred blev lägenheterna och husbåtarna ruffigare då vi närmade oss Amsterdams utkanter. Förtöjer till slut mot en pråm i siluettljuset från motorvägen mot Schiphols flyplats. Pråmnen vi förtöjer vid har tydligen precis övergivits. Flugorna har inte hunnit lämna de stora sockerkornen från vetebbullelängan som låg kvar på vaxduken i byssan. En halvt färdigrullad Van Nelle zware shag tyder på att någon fått rätt brått när vi närmat oss för att förtöja. Somnar ändå till slut av dunket från motorvägsbron.